DISCLAIMER

 

Deze website www.regelsteefbs.nl (de “Website”) is eigendom van RegelSteef Business Support (hierna te noemen “RegelSteef Business Support”), een onderneming met adres Horst 36-31, Lelystad. RegelSteef Business Support is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81734476.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

RegelSteef Business Support behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

RegelSteef Business Support besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is RegelSteef Business Support niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en RegelSteef Business Support.

Aansprakelijkheid

RegelSteef Business Support is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en RegelSteef Business Support tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

RegelSteef Business Support is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en RegelSteef Business Support is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is RegelSteef Business Support niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. RegelSteef Business Support aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij RegelSteef Business Support. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RegelSteef Business Support is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met RegelSteef Business Support via info@regelsteefbs.nl.

Opgesteld: mei 2021